Krav till:
Förstahjälpen utbildning och -intyg
f: CPT (Certified Professional TreeClimber) utbildningen i trädklättring.


Krav till förstahjälpen utbildning och- intyg för:
CPT-C -utbildning och -certifiering i trädklättring och sektionsfällning:

Utbilningsnivå/innehåll:
- Minimum 6 timmars första hjälpen kurs med fysisk närvaro (ingen webbutbildning), enligt antingen:

A. Dansk Førstehjælpsråds: Førstehjælp ved Hjertestop samt Førstehjælp ved ulykker.
eller:
B. Svenska Första Hjälpen Rådets: Svenska riktlinjer för första hjälpen.
eller:
C. Utbildningen i Friluftslivet Första hjälp / Wilderness Medicine.

Instruktören på din första hjälpen kurs måsta vara oberoende av dig och din arbetsgivare / ditt företag.Dokumentation (för A och B (ovan)):
I utgångspunkt ska du ta med följande dokumentation.:
- 1. Originalt, giltigt första hjälpen intyg / kompetenskort för din första hjälpen utbildning och kopia av detta till examinator.
- 2. Kopia av din första hjälps instruktörs kompetensbevis, där första hjälpen instruktörens organisation intyger, att första hjälpen instruktören har gått genom och fått godkänd sin utbildning som första hjälpen instruktör i organisationen., enligt alla kraven nedan.

Om du inte har din förstahjälpen kurs eller -intyg och dokumentation på plats, när CPT-C-utbildningen börjar, kan du söke om dispens och i så fall ändå ta del i utbildningen och certifieringen och sen skicka fram ditt förstahjälpen intyg och -dokumentation som bifogat pdf-dokument på max 1 Mbemail till Akademin för Natur- & Friluftsliv, enligt alla kraven nedan, så, att vi har fått och GODKÄND intyget SENAST 5 månader efter utbildningen.
Se kra v till, hur du i så fall skickar fram ditt första intyg.


Krav till ditt första hjälpenintyg:
- Första hjälpen intyget (och den bakomliggande första hjälpen kurs) MÅSTE uppfylla ALLA följande krav och innehålle:
1. - information om, vilka konkrete krav och standarder, som första hjälpen kursen är genomfört i relation till, antingen...:
      a. Dansk Førstehjælpsråd (min. 6 timmar),
      b. Akademin för Natur- och Friluftsliv,
      c. Svenska Första Hjälpen Rådet (min. 6 timmar),
      d. HLR rådet, Förstahjälpen. (min. 6 timmar) !,
2. - referans till och logotyp från minst en av följande första hjälpen standarder:
      a. Dansk Førstehjælpsråd, (min 6 timmar, grundläggande (båda basiskurs) eller
      b. Akademin för Natur- och Friluftslivs utbildning i Wilderness Medicine eller
      c. Svenska Första Hjälpen Rådet, (min. 6 timmar Svenska riktlinjer för första hjälpen) eller
      d. HLR rådet, (min. 6 timmar) & kompetenskort (intyg) för första hjälpen) & Första hjälpen Instruktörsintyg från HLR-rådet,
3. - information om vilken av dom organisationer ovan, som instruktören står registrerat i som första hjälpen instruktör i på tidspunktet för din första hjälpen kurs.
För tex. HLR-rådet måste instrukören stå registrerat som instruktör i Första Hjälpen i HLRs Utbildningsregister, tel: 08-120 586 75, vilket i så fall dokumenteras med kopia av instruktörens kompetensbevis.
4. - underskrift (signatur), namnförtydligande och instruktörsnummer på din första hjäpen instruktör,
5. - dato för första hjälpen kursen och information om giltighet. (Min. 3 år),
6. - information om, hur många timmar, första hjälpen kursen har tagit (min 6 timmar),
7. - kontaktinformation -inkl. telefon och email- till båda utbildningföretag och instruktören.

Förutom ditt första hjälpen intyg behöver du:
8. - Kopia av kompetensbevis för din förstahjälps instruktör med instruktörsnamn och instruktörsnummer och namn och logotyp från den organisation, som har godkänd första hjälpen instruktören, där organisationen intyger, att första hjälpen instruktören har gått genom och fått godkänd sin utbildning som första hjälpen instruktör i organisationen.

För denna dokumentation gäller, att du i utgångspunkt lämnar den i kopia till examinator vid certifieringstillfället. 
Alternativt finns möjlighet att söke om dispens och skicka dokumentationen SENAST 5 månader efter din CPT-C-certifiering.
Se kraven för att skicka inn efter utbildningen.
Exempel på dokumentation, som vi ska se:   - Se til, att ALLA kraven är uppfylda !

Kompetenskort för kursdeltagaren:

Kompetensbevis för första hjälpen instruktören:


Om du vill skicka första hjälpen intyg och -dokumentation efter CPT-C-utbildningen:
Om du inte har med ett förtsta hjälpen intyg, som uppfyller kraven ovan och i stället vill skicka inn ditt första hjälpen intyg efter utbildningen, gäller, att...:
-
All dokumentation, som uppfyller alla kraven ovan), måste skickas SENAST 5 månader efter din CPT-C-certifiering ! *
Skicka med email till: post@naturakademi
.com som bifogat .pdf-dokument(max 1 Mb) !. (Alla bifogade dokument, som är större än 1 Mb avvisas av vår servare).
NB: Av säkerhetsskäl tillgår vi inte dokument från externa källor.

OBS. VIKTIGT !
Att du kan skicka fram ditt första hjäpen intyg efter utbildningen, om du inte har det, när du går utbildningen, är en extra service, som tar ytterligare tid för oss, och som inte är inkluderat i din utbildningsavgift för trädklättringsutbildningen.
Av den anledningen godkänner vi endast, att du skickar fram ETT första hjälpen intyg en gång !,
Om det intyg, som du skickar inn, inte uppfyller ALLA kraven ovan, kommer vi därför INTE att hantera ytterligare första hjälpen intyg från dig.

Om du helt undangsvist ändå önsker behandling av ytterligare första hjälpen intyg och/eller dokumentation eller ett första hjälpen intyg skickat mera än 5 (men ändå mindra än 6) månader efter din utbildning, kommer vi att fakturare dig för detta med SEK: 500,-.
Denna extra service erbjudar vi endast och undantagsvist EN gång !

Det är därför viktigt (och ditt ansvar), att du noggrant kollar, att ALLA krav (ovan) är uppfyllda, INNAN du skickar fram ditt första hjälpen intyg och, att du skickar fram det på angivet sätt, om du väljer att nyttja vårt erbjudande och skicka fram ditt första hjälpen intyg efter din trädklättringsutbildning !