AKADEMIN FÖR
NATUR- & FRILUFTSLIV
(ANF)
Utbildningen i
WILDERNESS MEDICINE /
Friluftslivets Förstahjälp

- ÖVERSIKT
- Bakgrund
- Innehåll
- Auktorisation / Certifiering
- Ladda hem broschyr


FRILUFTSUTBILDNINGAR:
Klättring & friluftsliv, 10 v.
Vinterfriluftsliv, 10 v.
Friluftsförståelse, 4 v.
Kajak & kanot, 10 v.
Natur- & friluftsliv, 1 år
KURS:
Klippklättring

Grundkurs i klippklättring
Trädklättring
Grundkurs i trädklättring
Forsättningskurs i trädklättring
KAL®
-kurs i trädklättring
ANNAT:
Friluftsprylar, enkla & naturliga
ANFs bergsanorak i Ventile
Om Ventile
Om arbetet på ANF
Definitioner:

Natur- och friluftsliv
Vägledning (i detta)

BESTÄLL:
Broschyr (post / PDF)

E-MAIL:
post@naturakademi.com


© Akademin för Natur- & Friluftsliv
klättring trädklättring bergsbestigning bergsklättring skidåkning Kurs och långa utbildningar i natur- & friluftsliv och i klättring. 2 dagar till 1 år. Vägledareutbildningar. Hög facklig nivå. Professionellt kompetensgivande utbildningar i klättring och friluftsliv Kl?ttring friluftsliv bergskl?ttring tr?dkl?ttring kl?ttring tr?dkl?ttring bergsbestigning bergskl?ttring skid?kning Kurs och lŒnga utbildningar i natur- och friluftsliv och i kl?ttring. 2 dagar till 1 Œr. V?gledareutbildningar. H?g facklig nivŒ. Professionellt kompetensgivande utbildningar i kl?ttring och friluftsliv. Klättring friluftsliv bergsklättring trädklättring klättring trädklättring bergsbestigning bergsklättring skidåkning Kurs och långa utbildningar i natur- & friluftsliv och i klättring. 2 dagar till 1 år. Vägledareutbildningar. Hög facklig nivå. Professionellt kompetensgivande utbildningar i klättring och friluftsliv. Kl?ttring friluftsliv bergskl?ttring tr?dkl?ttring kl?ttring tr?dkl?ttring bergsbestigning bergskl?ttring skid?kning Kurs och lŒnga utbildningar i natur- och friluftsliv och i kl?ttring. 2 dagar till 1 Œr. V?gledareutbildningar. H?g facklig nivŒ. Professionellt kompetensgivande utbildningar i kl?ttring och friluftsliv.