Akademin för
Natur- & Friluftsliv

Kontakt & Anmälan
- Akademin för Natur- & Friluftsliv .

 


  Antingen:
1: Skicka besked eller ställ fråga til Akademin för Natur- & Friluftsliv.
- skriv namn och adress och
- tryck på: "Skicka"

  eller:

2: Gör anmäl/boka och gör avtal om bokning av plats på utbildning.
- sätt kryss vid relevant utbildning/utbildningar
- skriv när du vill gå utbildningen (se vår översikt äver trädklättringsutbildningar här):...
- tryck på: "Skicka"


Professionella utbildningar och -certifieringar i trädklättring:
A-kurs. CPT. Startkurs i trädklättring,
2 dagar.
B-utbildning. CPT yrkesutbildning och certifiering i trädklättring och sektionsfällning, firning och räddning.
5 dagar.
C-utbildning. CPT yrkesutbildning och certifiering i trädklättring och beskärning, krongallring, reducering och avancerad firning och räddning.
7 dagar.


Glöm inte att skriva namn och postadress:
(Du kan även skriva ytterligare text eller frågar till ANF (Akademin för Natur- & Friluftsliv)):




Skriv din telefon og e-post: 
Telefon: 
E-post:  
 

 

Design: Akademin för Natur- & Friluftsliv